Školné

Školné je stanoveno od 1.9.2024 podle počtů dnů docházky:

  • 2 dny v týdnu –  3900 Kč/měsíc
  • 3 dny v týdnu –  4900 Kč/měsíc  
  • 5 dnů v týdnu včetně předškoláků –  5500 Kč/měsíc 
  • dítě plnící povinnou školní docházku (předškolák) v individuálním vzdělávání – 2000 Kč/rok