Povinný rok předškolního vzdělávání

Přijímáme děti k k povinné předškolní docházce i k individuálnímu vzdělávání.

– Povinná docházka je povinná od 1. září daného roku pro děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let.
– Docházku je možné plnit pouze v jedné mateřské škole. Výjimku mají děti ve střídavé péči dvou zákonných zástupců.

– na děti při plnění povinné předškolní docházce se nevztahuje povinnost očkování

Individuální vzdělávání – dítě do školky nechodí. Rodič s dítětem se dostaví pouze k zápisu a k ověření úrovně očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání (zpravidla v listopadu). Věřím, že toto ověření bude pro vás i vaše dítě příjemně stráveným časem. Poplatek za individuální vzdělávání je stanoven na 2000 Kč/rok.