Pedagogická koncepce

Motto: “ Svět je dobrý. „

Když to shrneme, tak jako náš hlavní úkol vnímáme vytvoření bezpečného prostoru, které je připůsobeno tempu školkových dětí. Chceme jim dát, čas, klid, prostor bez tlaku na výkon, hry s kamarády, pozornost dospělých, většinu času venku, v každém ročním období, za každého počasí. Řídíme se 5 zlatými pravidly dětství – pohyb, jídlo, spánek, rytmus a péče. 

Děti se učí nápodobou. Zde hrají důležitou roli pedagogové, které máme opravdu skvělé! V Bezince jsou zastoupeni i muži, tedy mužský vzor, který v předškolní výchově dětí chybí (ve školce, často i v rodině).

Inspirujeme se Waldorfskou pedagogikou, ze které jsme převzali vnímání proměn přírody v koloběhu ročních období a s tím také související slavnosti, rituály a lidové tradice. Děti mají prostor svobodně projevit svou fantazii, kterou podporujeme  vyprávěním příběhů, legend, čtením pohádek, divadlem, říkankami, pranostikami a písněmi. Prácujeme s přírodními materiály, namísto „hraček s jasným účelem“, tím podporujeme přirozeně fantazii a tvořivost dětí. Dáváme prostor řízeným aktivitám (společné hry, tvoření, učení), ale ve velké míře volné hře. Volnou hrou se děti učí, aniž by si to uvědomovaly, poznávají své možnosti a hranice, nalézají vztah k vnímání krásy i přírodě samotné, poznávají životní i roční cykly, při hře si budují vztahy k ostatním i formují své vlastní cítění. Klademe důraz na rytmus a hranice. To společně naplňuje předškolní děti potřebným pocitem bezpečí a jistoty.

Důležitý je pro nás partnerský vztah s rodiči.  

Rámcový BezinKOVÝ denní program
8:00 – 8:45 příchod dětí, převzetí pedagogem, volná hra na zahradě, čas na popovídání s rodiči
9:00 – 9:30 ranní kruh, přivítání se a společná debata o uplynulém dni, seznámení se s plánem dne, společné zpívání
 
9:30 – 12:00 výprava do lesa, polí, k přehradě s tématicky zaměřeným programem, v případě velmi nepříznivého počasí zůstáváme na zahradě, svačina
12:00 – 12:45 oběd
 
13:00 – 14:30 polední klid, četba pohádek a příběhů, spaní, tvoření, volná hra na zahradě, odpolední svačinka
14:30 – 16:00 volná hra na zahradě, individuální program podle zájmu dětí
15:00 – 16:30 vyzvedávání dětí, zhodnocení dne, čas na popovídání s rodiči