Zápis pro školní rok 2023/2024

Spuštění elektronického předzápisu bude dne 1.května 2023.

Příjem žádostí k řádnému zápisu bude probíhat 16. května 2023.

Kritéria přijímacího řízení:

  1. Věk dítěte
  2. Docházka sourozenců.

Všechny potřebné dokumenty Vás poskytneme.