Školné

Školné je stanoveno od 1.9.2023 podle počtů dnů docházky:

  • 2 dny v týdnu –  3500 Kč/měsíc
  • 3 dny v týdnu –  4500 Kč/měsíc
  • 4 dny v týdnu –  6000 Kč/měsíc   
  • 5 dnů v týdnu –  7000 Kč/měsíc 
  • 5 dnů v týdnu pro dítě plnící povinnou školní docházku (předškolák) – 5000 Kč/měsíc
  • dítě plnící povinnou školní docházku (předškolák) v individuálním vzdělávání – 2000 Kč/rok
Školné bude možné uplatnit jako slevu na dani, kterou může uplatnit jeden z rodičů při umístění dítěte v předškolním zařízení a to až do výše 17 300 Kč/rok v roce 2023.  Školné je sleva přímo na dani, takže snižuje vypočtenou daň z příjmů, a ne jen daňový základ.